• 0.352 225 23 22

Danışmanlık Hizmetleri

 • Üretim Yönetimi Sistemleri Danışmanlığı
 • İş Güvenliği Danışmanlığı
 • Çevre Yönetimi Sistemleri Danışmanlığı
 • Kalite Yönetimi Sistemleri Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • İş Yeri Poliçelerinin Gözden Geçirilmesi
 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
 • Finans Yönetimi Danışmanlığı
 • Marka Danışmanlığı
 • Ölçüm Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmeti

 • Seveso Yönetimi
 • Patlamadan korunma, döküman hazırlama ve eğitimleri
 • Acil Durum Planı ve Yönetimi
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Durum Analizi
 • İş Güvenliği Personel İstihdamı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İncelenmesi
 • Kazalarda Kök Neden Analizi Hazırlanması
 • Alarm ve Tahliye Denetimi

Üretim Yönetimi Sistemleri Danışmanlığı

 • Üretim Planlama Metodolojileri
  - Talep Tahmin Planlaması

  - Ana Üretim Planlama Sistemi (MPS)
  - Kısa Dönem Üretim Planlama Sistemi
  - İş ve Zaman Etüdü Uygulamaları, Ürün Ağacı
  Rota – Operasyon Entegrasyonu

  - Sonlu Kapasite Planlaması (Çizelgeleme)
  - Üretim Verimlilik Analizi ve Raporlama Sistemleri
 • Stok Yönetim ve Denetim Sistemi
  - Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP, JIT, Kanban)

  - Ürün Ağacı – Rota – Operasyon ve Malzeme Tüketim Entegrasyonu
  - Depo – Malzeme – Yarımamül – Mamül Stok Otomasyonu
 • Maliyet/Tedarik Zinciri Yönetimi
  - Maliyet/Tedarik Zinciri Yönetimi
  - Üretim Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu
  (ÜMM ve SMM Maliyet Analizi, Reel-Sanal Maliyet Analizi)
 • Üretim-Kalite Yönetim Sistemi Entegrasyonu

Çevre Yönetimi Sistemleri Danışmanlığı

 • Çevre Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevre İzin ve Lisanslarının Alınması
 • ÇED Belgesi Alınması
  - "ÇED Olumlu Belgesi” için ÇED Raporu hazırlanması
  - "ÇED Gerekli Değil Belgesi” için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
  - "ÇED Kapsam Dışı Yazısı” için Proje Özeti Dosyası hazırlanması
 • Maden Danışmanlık Hizmetleri
 • Her türlü Sondaj İzinlerinin Alınması
 • Arıtma Tesisi Proje ve Uygulama Hizmetleri
 • Deşarj İzin Belgesi, Atıksu Kanal Bağlantı Belgesi Alınması
 • Atık Yönetimi
  Atık Değerlendirme
  Atık Bildirimleri
  Ambalaj Atıklarının Belgelendirilmesi Hizmeti (“Piyasaya Süren” Geri Kazanım Yükümlülüğü)
 • Çevre Eğitimleri

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 • İş Analizi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Personel Bulma-Seçme
 • Oryantasyon
 • Personel Eğitimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Performans Değerleme
 • Ücret Yönetimi
 • İş Değerlemesi
 • Disiplin Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

 • Turquality Danışmanlığı
 • Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • TS 18001 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree